ZOOM na tłumaczenia zdalne

Aplikację ZOOM poznają chyba wszyscy uczniowie 🙂

Również w branży tłumaczeń usługi zdalne cieszą się dużym wzrostem zainteresowania. Dla nas takie tłumaczenia nie stanowią novum – i tak, w zaawansowanej wersji można do tego wykorzystać wspomnianą aplikację. Istnieją również dedykowane platformy do tłumaczenia zdalnego (RSI – Remote Simultaneous Interpreting). Jeżeli chcieliby Państwo z nami na ten temat porozmawiać: o zaletach, o ograniczeniach, o kosztach, o bezpieczeństwie,… – zapraszamy serdecznie.

Dla tłumaczy praca zdalna to utrudnione warunki pracy, ale przestrzegając kilku zasad możemy sprawić, by Państwa konferencja – nawet jeśli uczestnicy siłą rzeczy muszą pozostać w swoich domach – mogła się odbyć w wymiarze wielojęzykowym.

Dla wnikliwych podstawowe zasady opracowane w oparciu o zalecenia Międzynarodowego Stowarzyszenia Tłumaczy Konferencyjnych (AIIC) publikujemy poniżej:

1. Miejsce tłumaczenia
Tłumaczenie symultaniczne to praca zespołowa, dlatego zaleca się, by tłumacze pracowali we wspólnej lokalizacji. Praca w odosobnieniu stanowi dodatkowe obciążenie dla tłumaczy. Dlatego tłumaczenia w trybie zdalnym nie mogą być wykonywane w pojedynkę.
Nie zaleca się pracy z domu.

2. Obsługa techniczna
Zespół tłumaczy powinien mieć możliwość korzystania z pomocy technika.

3. Dostawca platformy do tłumaczenia zdalnego odpowiada za:
• jakość i ciągłość połączenia internetowego
• poufność komunikacji
• dostarczenie wyciszonej kabiny do tłumaczeń
• dostarczenie pulpitów tłumaczy lub ich zamienników (wersja wirtualna) z taki samymi funkcjami
• umożliwienie dostępu „na żywo” do materiałów konferencyjnych

4. Wyposażenie kabiny
• pulpity (patrz wyżej)
• w przypadku stosowania pulpitów wirtualnych, powinny one zostać zainstalowane na wydzielonych komputerach, a nie na komputerze tłumacza
• Tłumacz winien mieć wystarczająco miejsca na swój komputer i materiały konferencyjne
• Krzesło biurowe z możliwością regulacji
• Indywidualna lampka
• Dostęp do kabiny winien zostać zagwarantowany również dla osób starszych i niepełnosprawnych

5. Komunikacja
W ciągu trwania konferencji tłumacz winien mieć możliwość bezpośredniego kontaktu z pozostałymi członkami zespołu obsługującego konferencję (moderatorem, technikami i tłumaczami). Taka komunikacja powinna powodować możliwie najmniejsze dodatkowe obciążenie tłumacza.

6. Podgląd
Podgląd powinien umożliwiać tłumaczom równoczesne śledzenie mówcy i materiałów dostępnych uczestnikom konferencji. Obraz winien być na tyle czytelny, by tłumacz mógł odczytać treść prezentacji na poziomie uczestników konferencji.
Ekrany mogą zostać umieszczone w kabinie lub poza nią.

7. Zalecenia dla moderatorów
• Zaleca się by tylko jeden mikrofon mówcy był aktywny
• Moderator lub technik winien mieć możliwość wyciszenia wszystkich nieaktywnych mikrofonów

8. Zalecenia techniczne
• Obraz i dźwięk powinny być dobrej jakości (bez opóźnień, bez przerw itd.)

111