Wskazówki AIIC w obliczu aktualnych wyzwań

Epidemia COVID-19 spowodowała konieczność przewartościowania zasad, którymi kierujemy się na co dzień. W kontekście tłumaczeń ustnych w pełni podpisujemy się pod wskazówkami jakie, w obliczu aktualnych wyzwań, opracowało Międzynarodowe Stowarzyszenie Tłumaczy Konferencyjnych (AIIC).

Oto zasady, które nam przyświecają:
• Dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo tłumaczy przy jednoczesnej ochronie zdrowia publicznego
• Oddanie idei wielojęzyczności
• Najwyższa jakość świadczonych usług
• Praca zespołowa – efektywna współpraca i partnerstwo w kabinie
• Respektowanie standardów etycznych
• Zapewnienie poufności
• Respektowanie profesjonalnych standardów tłumaczy konferencyjnych.

111