Zdalne tłumaczenia symultaniczne

Wciąż słyszymy pytanie, czy zdalne tłumaczenia symultaniczne mają rację bytu.
W dużej mierze pytanie wiąże się z kosztami, które wówczas są w wielu przypadkach wyższe (w odniesieniu do samego tłumaczenia i zaplecza technicznego) niż w przypadku tradycyjnych konferencji. Niedawno zrealizowaliśmy szyty na miarę projekt z udziałem zaledwie pięciu osób (plus tłumacze) – trzy osoby na przeciwległych krańcach Europy, jedna we wschodniej Azji i jedna w południowo-wschodniej Afryce… i każda z osób mogła rozmawiać w swoim ojczystym języku – gdyby nie zdalne tłumaczenie symultaniczne ich spotkanie nie mogłoby dojść do skutku lub wymagałoby olbrzymich nakładów czasowych i finansowych.
Oto jeden z wielu przykładów, gdy zdalne tłumaczenie symultaniczne stanowi doskonałe rozwiązanie.

111