„Akta Rosenburg” na zdjęciach i nie tylko

„Akta Rosenburg” to tytuł raportu końcowego z badań zespołu historyków i prawników dotyczących stanowiska niemieckiego ministerstwa sprawiedliwości wobec narodowosocjalistycznej przeszłości swoich pracowników. Po raz pierwszy przedstawiono go na multimedialnej wystawie objazdowej w 2017 roku. Wystawa „Rosenburg – Federalne Ministerstwo Sprawiedliwości Niemiec w cieniu narodowosocjalistycznej przeszłości” dotarła właśnie także do Krakowa, a my towarzyszyliśmy nie tylko jej wernisażowi, ale również międzynarodowej konferencji „Odpowiedzialność za zbrodnie międzynarodowe. Konkluzje i perspektywy”. Podczas współorganizowanych przez Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego wydarzeń w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego przypadł nam zaszczyt zagwarantowania tłumaczeń polsko-niemieckich oraz sprzętu symultanicznego.

111