COP24: Trzy dni na Klimatycznym Festiwalu Filmowym

Pytacie, co u nas słychać na COP24? Otóż od piątku do niedzieli towarzyszymy Klimatycznemu Festiwalowi Filmowemu, który ma przybliżyć mieszkańcom Górnego Śląska tematykę ochrony środowiska. Celem imprezy jest wskazanie na potrzebę pilnych działań w odpowiedzi na problemy płynące ze zmian klimatycznych. Jej organizatorzy (Helsińska Fundacja Praw Człowieka i WATCH DOCS) pragną zainspirować jak największą liczbę osób, by w domu i swoim najbliższym otoczeniu modyfikowały własny styl życia na bardziej przyjazny środowisku. Każdy seans połączony jest z debatą, a wśród zaproszonych rozmówców są m.in. Jerzy Buzek, Elżbieta Bieńkowska i Adam Bodnar. Nam w katowickim Kinoteatr Rialto przypadło zadanie polsko-angielskiego tłumaczenia symultanicznego oraz dostarczenie profesjonalnego wyposażenia do jego odbioru.

111