Drugie Kolejowe Forum Gospodarcze

Potencjał wymiany handlowej pomiędzy Europą i Azją oraz rola szlaków kolejowych w transporcie towarów to główne zagadnienia drugiej edycji Kolejowego Forum Gospodarczego, na którym stawili się przewoźnicy, spedytorzy, operatorzy logistyczni, producenci rolni i firmy przetwórcze z Chin, Kazachstanu, Azerbejdżanu, Gruzji, Ukrainy oraz Polski. Podczas trzydniowej imprezy organizowanej przez spółkę PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa naszym zadaniem są tłumaczenia polsko-chińskie, polsko-angielskie i polsko-rosyjskie – zarówno w części konferencyjnej w Krakowie, jak i w trakcie wyjazdu do euroterminalu w Sławkowie oraz oficjalnych kolacji.

111