Dziedzictwo i turystyka na 15. światowym kongresie OWHC

Światowe kongresy Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa od początku przystosowują swój program do aktualnych potrzeb i co 2 lata zapewniają społeczności OWHC możliwość spotkań dedykowanych problematyce miejskiego dziedzictwa. Kolejna, już piętnasta, taka impreza rozpoczęła się dzisiaj w Krakowie, a jej tematyką jest „Dziedzictwo i turystyka: lokalne społeczności i goście – wspólna odpowiedzialność”. W trakcie następnych trzech dni tym kwestiom zostanie poświęcone aż 17 godzin. Sympozjum będzie składać się z sesji plenarnych dedykowanych prezentacjom projektów i środków opracowanych przez miasta członkowskie OWHC, wizyt studyjnych w obszarach dziedzictwa w Krakowie związanych z tematem kongresu oraz warsztatów dla wybranych urzędników miejskich i przedstawicieli władz miejskich odpowiedzialnych za dziedzictwo. Dołączymy do tego wydarzenia ze sprzętem do tłumaczenia symultanicznego i obsługą techniczną kluczowych paneli.

111