Jak zarządzać jakością wód podziemnych

AMIIGA to realizowane w ramach Programu Interreg Europa Środkowa przedsięwzięcie, w którym uczestniczy dwunastu partnerów z sześciu krajów Europy Środkowej zainteresowanych poprawą jakości wód gruntowych, zwłaszcza na terenach poprzemysłowych. W projekcie „Zintegrowane podejście do zarządzania jakością wód podziemnych w miejskich obszarach funkcjonalnych” udział bierze m.in. miasto Jaworzno, gdzie w dniach 23-25 października odbywa się konferencja podsumowująca trzy lata działań oraz omawiająca aktualne problemy związane z zarządzaniem i ochroną wód podziemnych – zarówno w Polsce, jak i w całej Europie. Wydarzenie w tamtejszym Teatrze Sztuk wspieramy tłumaczeniem polsko-angielskim oraz sprzętem symultanicznym.

111