Konferencja na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie

„Aktualne wyzwania w rekultywacji leśnej” to temat międzynarodowej konferencji naukowej, odbywającej się właśnie na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Wśród poruszanych zagadnień znajdą się m.in. rekultywacja i rewitalizacja terenów poprzemysłowych, monitoring „nowych” ekosystemów na terenach poprzemysłowych oraz aspekty ekonomiczne i społeczne w rekultywacji leśnej. Do wydarzenia dołączamy z polsko-angielskim tłumaczeniem symultanicznym.

111