Międzynarodowe sympozjum Evidence Based Health Care

Evidence Based Health Care, czyli opieka zdrowotna oparta na wiarygodnych i aktualnych dowodach naukowych, coraz częściej staje się dominującym kierunkiem rozwoju systemów ochrony zdrowia na świecie. Jednocześnie z powodu wzrostu świadomości oraz coraz częstszych problemów w interpretacji wyników badań i przeglądów, zaczyna się powracać do podstawowych pytań. W trakcie XII Międzynarodowego Sympozjum EBHC, zatytułowanego „HTA: evidence and value in decision-making paradigm”, organizatorzy wraz z zaproszonymi gośćmi postarają się poszukać odpowiedzi na te najważniejsze – od poziomu pojedynczego pacjenta do obszaru całego systemu. Podczas imprezy zaplanowanej 11–12 grudnia w krakowskim hotel Park Inn naszym zadaniem będzie zapewnienie sprzętu do tłumaczenia oraz nagłośnienia.

111