Po prostu Muzeum Krakowa

W efekcie konsultacji społecznych, utworzone w maju 1899 roku Muzeum Historyczne Miasta Krakowa już wkrótce zyska krótszą, a przede wszystkim bardziej rozpoznawalną nazwę – Muzeum Krakowa. O tej zmianie wspominano od kilku miesięcy (a zostanie ona zatwierdzona 1 marca wraz z nowym statutem), lecz ostateczna decyzja zapadła właśnie na kolejnym posiedzeniu Rady MHMK. W trakcie tego istotnego spotkania mieliśmy zaszczyt dokonać tłumaczeń polsko-niemieckich i polsko-węgierskich.

111