Przedstawiamy: THE HUB!

Hub to miejsce, które pozwala tłumaczom realizować tłumaczenie zdalnie, ale w warunkach zbliżonych do tradycyjnej obecności na konferencji (in situ).
Dlaczego to jest ważne?
Choć słyszymy jednego tłumacza, to pracują oni w zespole, wspomagając się przez cały czas.
Tłumaczenie zdalne powoduje większe obciążenie tłumaczy, ponieważ wiele bodźców dociera do nich pośrednio (wirtualnie) – fachowo nazywa się to zwiększonym obciążeniem kognitywnym. Można to porównać do pracy komputera na granicy jego możliwości technicznych – uruchomienie dodatkowych procesów / obliczeń powoduje opóźnioną reakcję na wydawane komendy – np. odtworzenie kolejnej aplikacji.
Jeżeli tłumacze pracują w jednym miejscu, to część komunikacji między nimi może być realizowana podobnie, jak w przypadku tłumaczeń in situ – np. niewerbalnie, przez kontakt wzrokowy.
W naszym hubie – ze względu na reżim sanitarny – tłumacze pracują w niezależnych kabinach.
W przypadku pracy tłumaczy w jednej lokalizacji łatwiej też zapewnić nadzór techniczny, co w dużym stopniu gwarantuje niezakłócony przebieg spotkania.

111