#PytaniaOEuropę – kolejna debata Instytutu Spraw Publicznych

Decyzje dotyczące rozwoju strefy euro są kluczowe dla przyszłości całej Unii Europejskiej, w tym również dla naszego kraju. Coraz więcej wskazuje na to, że stanie się ona faktycznym twardym jądrem integracji europejskiej, a państwa pozostające poza nią mogą zostać zmarginalizowane. Jednocześnie strefa euro znajduje się w trakcie przebudowy, co dla polskiego rządu jest argumentem za nierozpoczynaniem dostosowań do przyjęcia wspólnej waluty. Jak ją usprawnić? Oddzielny budżet, Europejski Fundusz Walutowy, europejskie „ministerstwo finansów”, a może odrębny parlament dla strefy euro? Odpowiedzi na te pytania postarają się dzisiaj znaleźć uczestnicy kolejnej debaty Instytutu Spraw Publicznych oraz Fundacji im. Friedricha Eberta z cyklu #PytaniaOEuropę. W prowadzeniu dyskusji w Biurze Informacyjnym Parlamentu Europejskiego w Warszawie pomożemy zapewniając tłumaczenie symultaniczne polsko-angielskie.

111