Seminarium i warsztaty „Zielone dachy”

Odbywająca się w górnośląskiej metropolii 24. Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu zaktywizowała szereg proekologicznych działań w innych miastach. Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” w dniach 6-7 grudnia zaplanowało w krakowskim hotelu Novotel City West seminarium i warsztaty „Zielone dachy jako narzędzie adaptacji do zmian klimatu dla obszarów miejskich”. Ich uczestnicy zapoznają się z niemiecką i polską polityką w tym zakresie oraz rolą zielonych dachów dla zrównoważonego rozwoju miast. Tutaj także jesteśmy obecni – z profesjonalnym sprzętem symultanicznym i nagłośnieniem.

111