Spotkanie Rady Dyrektorów Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa

Relacja dziedzictwo-środowisko naturalne i zmiany społeczne, zadania programowe, wspólne projekty, budżet organizacji i większa samodzielność sekretariatów regionalnych – to główne kwestie omawiane podczas odbywającego się w Krakowie spotkania Rady Dyrektorów Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa (OWHC). Konferencję, w której udział biorą burmistrzowie miast wchodzących w skład rady – są to Brugia (Belgia), Cusco (Peru), Gyeongju (Korea Południowa), Filadelfia (USA), Luksemburg (Luksemburg), San Miguel de Allende (Meksyk), Suzhou (Chiny) i Québec (Kanada) – otworzył prezydent Krakowa, Jacek Majchrowski, przy okazji powołując Centrum Zintegrowanego Zarządzania Dziedzictwem i powierzając jego zarządzanie Pełnomocnikowi do spraw Kultury – Robertowi Piaskowskiemu. W trakcie dwudniowych dyskusji w Pawilonie Wyspiańskiego mieliśmy okazję zagwarantować tłumaczenie angielsko-hiszpańskie oraz sprzęt symultaniczny i nagłośnienie.

111