Ukraińscy studenci w Polsce i Europie

Jakie są doświadczenia, wyzwania oraz perspektywy Unii Europejskiej w obliczu rosnącej liczby studentów ukraińskich, zwłaszcza wśród państw Grupy Wyszehradzkiej? Instytut Spraw Publicznych zaprasza dzisiaj na debatę z udziałem ekspertów, która stanowić będzie także podsumowanie przeprowadzonych przez tę placówkę badań w Polsce, obejmujących wywiady z przedstawicielami m.in. uczelni wyższych, administracji państwowej i lokalnej, a także szeroko rozpowszechnionych ankiet skierowanych do studentów ukraińskich. Analogiczne badanie przeprowadzono w Czechach, na Węgrzech oraz w Słowacji. My w warszawskim Centrum Konferencyjne „Zielna” stawimy się, by pomóc organizatorom z tłumaczeniem polsko-angielskim.

111