Wygrany przetarg na tłumaczenia ustne dla Kancelarii Prezydenta Krakowa

Nasza współpraca z Urzędem Miasta Kraków trwa już wiele lat i wiąże się z wieloma prestiżowymi wydarzeniami. Z tym większą dumą możemy poinformować, że w najbliższych 12 miesiącach będzie ona jeszcze bardziej zacieśniona w efekcie wygranego przetargu na świadczenie usług z zakresu tłumaczeń ustnych dla Kancelarii Prezydenta Krakowa. Zostaliśmy wybrani m.in. na podstawie kryterium o standardzie świadczonych usług, otrzymując najwyższą liczbę punktów. Co istotne, Miasto Kraków, w dbałości o jakość tłumaczeń, podjęło trud dostosowania warunków przetargu do zasad pracy tłumaczy.

111