Na zakończenie sezonu – szkolenie OBWE w Zakopanem

W całym regionie działania Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OSCE) kobiety, mężczyźni i dzieci ze społeczności Romów i Sinti spotykają się z uprzedzeniami, dyskryminacją, rasizmem oraz przemocą na tle rasowym, co stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa społeczności i bezpieczeństwa ludzkiego. Organy porządku publicznego odgrywają kluczową rolę w skutecznym reagowaniu na naruszenia oraz zapewnieniu bezpieczeństwa społeczności. Bazując na dotychczasowych pracach, Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR) opracowało szkolenie dla funkcjonariuszy organów porządku publicznego dotyczące efektywnego i zgodnego z prawami człowieka utrzymania porządku w społecznościach Romów i Sinti. Jedno z takich szkoleń odbywa się właśnie w Zakopanem, a my we współpracy z tamtejszym hotelem Kasprowy Mercure gwarantujemy w jego trakcie profesjonalny sprzęt symultaniczny.

111