Absolwentka pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalistka w zakresie animacji kultury. Dagmara jest koordynatorką projektów tłumaczeniowych, służy pomocą we wszystkich sprawach związanych
z Państwa zleceniem.

Dagmara Pitala jest na Twitter, Facebook i LinkedIn

111