„Świat tłumaczeń konferencyjnych w czasie pandemii koronawirusa”

Nikomu nie trzeba mówić jak ważna dla Krakowa jest turystyka, a jej istotną częścią jest turystyka biznesowa.
Pandemia odcisnęła swoje piętno zarówno na turystyce jak i powiązanych z nią branżach. Również my – tłumacze konferencyjni – musieliśmy się odnaleźć w nowej rzeczywistości.
Moim zdaniem poradziliśmy sobie z tym bardzo dobrze!
Zapraszamy do przeczytania wywiadu z Marcinem Behlertem:

111