Usługi

Nasza oferta obejmuje tłumaczenia ustne i pisemne, w tym także tłumaczenia przysięgłe. Ponadto udostępniamy audiowizualny i multimedialny sprzęt konferencyjny, sprzęt do tłumaczenia symultanicznego oraz zapewniamy jego obsługę techniczną. Doradzamy naszym Klientom jak efektywnie przygotować i przeprowadzić konferencje międzynarodowe.

Nasza oferta zawiera nie tylko „czyste tłumaczenie”.

Zapewniamy również:

  • Kompleksową obsługę (administracyjno – organizacyjną) tłumaczeń pisemnych i ustnych (np. podczas warsztatów, szkoleń, konferencji, wernisaży).
  • Opiekuna do Państwa dyspozycji dbającego o sprawny przebieg realizacji zleceń.
  • Przejęcie odpowiedzialności za dobór odpowiedniego tłumaczado konkretnego zlecenia (posiadamy rozbudowaną bazę sprawdzonych, wyspecjalizowanych tematycznie i doświadczonych tłumaczy – ekspertów).
  • Jakość potwierdzoną zaufaniem Klientów.
  • Oraz oczywiście terminowość i poufność.

Obsługa zleceń w naszej firmie:

1. Przyjmowanie zleceń:

Aby zlecić wykonanie tłumaczenia lub obsługę konferencji mogą Państwo:

  • przesłać tekst za pomocą poczty elektronicznej na adres info@behlert.pl
  • zadzwonić i złożyć zamówienie pod numerami +48 12 294 62 32 lub +48 512/35-55-60

Zlecenia przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.30

2. Zlecenie tłumaczenia:

Po przyjęciu przez nas zlecenia, otrzymają Państwo potwierdzenie przyjęcia zamówienia w formie oferty zawierającej rodzaj usługi, cenę jednostkową oraz termin realizacji i odbioru zamówienia (e-mailem lub faksem).

Prosimy Państwa o potwierdzenie złożonego zlecenia.

Jeśli natomiast zdecydują się Państwo wypełnić nasz formularz wyceny zlecenia i następnie po otrzymaniu naszej odpowiedzi zechcą Państwo zlecić nam wykonanie tłumaczenia, wówczas wystarczy jedynie mailowe potwierdzenie.

3. Odbiór tłumaczenia:

Przetłumaczony tekst możemy dostarczyć Państwu za pomocą poczty elektronicznej, zwykłej, kurierskiej lub faksem.

Wszystkie teksty i dokumenty przekazane przez Państwa do tłumaczenia traktowane są jako poufne. Wszyscy tłumacze, z którymi współpracujemy podpisują zobowiązanie do zachowania tajemnicy.

Zależy nam na Państwa zadowoleniu dlatego jesteśmy otwarci na wszelkie indywidualne potrzeby i wymagania. Chętnie skorzystamy z glosariuszy udostępnionych przez Klientów w celu utrzymania jednolitej terminologii.

Na życzenie Klienta tłumaczymy w technologii CAT ( SDL TRADOS).

Zgodnie z Państwa życzeniem dostosujemy formę przyjmowania zlecenia i odbioru przetłumaczonego tekstu. Cenimy sobie także Państwa czas, dlatego terminy realizacji zleceń zawsze ustalamy w porozumieniu z Klientem.

Behlert & Behlert realizuje zlecenia zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumencie Ogólne Warunki Zlecenia dostępnym pod adresem:

1. dla tłumaczeń ustnych http://tlumaczenia-konferencje.pl/OWU_ustne_1.0.pdf

2. dla tłumaczeń pisemnych http://tlumaczenia-konferencje.pl/OWU_pisemne_1.0.pdf

Warunki te mają zastosowanie w obszarze nie będącym przedmiotem indywidualnych ustaleń.

111