Tłumaczenia pisemne

Standardowe

To takie tłumaczenia przychodzą nam jako pierwsze na myśl, kiedy myślimy o przekładzie. Najważniejsze są termin realizacji przekładu i jego jakość. Od tłumacza wymaga to dyspozycyjności, znajomości fachowego słownictwa i doświadczenia. W szczególnych przypadkach niezbędna jest konsultacja ze specjalistą.

Przysięgłe

Nie każdy tłumacz posiada uprawnienia tłumacza przysięgłego, ale samo posiadanie uprawnień nie jest też gwarantem dobrego przekładu. Niektóre dokumenty wymagają uwierzytelnienia. Oznacza to wzięcie na siebie odpowiedzialności prawnej za treść przekładu.

Literackie

Niejednokrotnie czytaliście książkę obcojęzycznego autora. Czy sprawdzaliście nazwisko autora przekładu? “Przeoczenie” tego szczegółu jest największym wyrazem uznania dla tłumacza. Tłumaczenie literackie, to nie tylko literatura piękna, ale również popularno-naukowa i mniejsze publikacje.

Informatory i przewodniki

Szczególną rolę odgrywają informacje biznesowe i przewodniki turystyczne, ponieważ są wizytówką dla całych społeczności, a nawet narodów. Cieszymy się, że nasze tłumaczenia znalazły uznanie między innymi Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Listy dialogowe

Rodzaj tłumaczenia angażujący dodatkowo wiedzę na temat sfilmowanego fragmentu rzeczywistości.

111