Barometr Polska-Niemcy 2018

Rządy Polski i Niemiec różnią się w pomysłach na dalsze kształtowanie polityki europejskiej. Jednocześnie oba społeczeństwa mocno popierają członkostwo swoich krajów w Unii Europejskiej. Na kilka dni przed szczytem Rady Europejskiej, na którym dyskutowane będą przyszłe reformy UE, Instytut Spraw Publicznych, Fundacja Konrada Adenauera i Fundacja Körbera zaplanowały dzisiaj w Centrum Konferencyjnym „Zielna” w Warszawie prezentację drugiej części tegorocznej edycji Barometru Polska-Niemcy 2018. Będziemy tam również, udzielając wsparcia przy tłumaczeniu polsko-angielskim.

111