Jakie znaczenie ma edukacja artystyczna i kulturalna?

Czy jest możliwe, aby w Europie wypracować wspólną koncepcję, czym jest i jakie ma znaczenie edukacja artystyczna i kulturalna? Czy można znaleźć lub zdefiniować wspólne standardy, aby dać edukacyjną odpowiedź na wyzwania współczesnego świata? Czy kraje europejskie stoją przed podobnymi, czy zupełnie innymi problemami? O tych i innych kwestiach 22 marca w krakowskim Ośrodku Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA dyskutować będą zaproszeni goście i członkowie Europejskiej Sieci Obserwatoriów w dziedzinie Edukacji Artystycznej i Kulturalnej ENO. My na międzynarodową konferencję „Cultural Education Policies in Europe” dostarczymy sprzęt oraz zapewnimy tłumaczenie polsko-angielskie.

111