Oferta bibliotek a dostępność odbioru kultury

„Oferta bibliotek a dostępność odbioru kultury” to temat międzynarodowej konferencji, która odbyła się 28-29 stycznia w Sali Miedzianej Muzeum Historycznego Miasta Krakowa w Pałacu Krzysztofory. Spotkali się tam przedstawiciele bibliotek naukowych, publicznych, pedagogicznych, świata nauki i kultury oraz delegacji m.in. z Norymbergii, Tbilisi, Opatiji, Wilna, Lwowa i Kijowa. Prelegenci oraz uczestnicy imprezy rozmawiali o współczesnych potrzebach specjalnych grup użytkowników, oczekiwaniach, barierach architektonicznych oraz społecznych, a także działaniach instytucji rządowych i samorządowych na rzecz poprawy dostępności instytucji kultury dla wskazanych grup. Towarzyszyliśmy temu wydarzeniu z tłumaczeniami polsko-angielskimi – symultanicznym pierwszego dnia oraz konsekutywnym dzień później.05

111