Seminarium Naczelnego Sądu Administracyjnego i ACA-Europe

Ostatnie dwa dni spędziliśmy w historycznych murach Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego, zapewniając tłumaczenie angielsko-francuskie oraz sprzęt w trakcie zorganizowanego przez Naczelny Sąd Administracyjny i stowarzyszenie ACA-Europe seminarium „Porządek publiczny, bezpieczeństwo narodowe i prawa obywateli państw trzecich w sprawach dotyczących imigracji i obywatelstwa”.

111