Spadek picia alkoholu wśród młodzieży – z naszym wsparciem

W wielu krajach wysokorozwiniętych zauważalna jest pozytywna tendencja spadkowa w zakresie spożywania alkoholu przez młodzież. Naukowcy w coraz większym stopniu koncentrują się na charakterze i przyczynach tej sytuacji. Właśnie ich badaniom poświęcona była konferencja „Spadek picia alkoholu wśród młodzieży”, którą skierowano do specjalistów psychoterapii uzależnień, psychologów, psychoterapeutów, lekarzy oraz innych osób pracujących w obszarze profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych. 12 kwietnia w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa byliśmy obecni także my, gwarantując tłumaczenie polsko-angielskie i sprzęt symultaniczny.

111