Szkolenia Europejskiego Instytutu Związków Zawodowych

Cenimy sobie naszą współpracę z krakowskim hotelem Radisson Blu. Ostatnio gościliśmy tam dwukrotnie w związku z warsztatami Europejskiego Instytutu Związków Zawodowych (ETUI), będącego niezależnym ośrodkiem badawczym i szkoleniowym Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (ETUC), która zrzesza europejskie związki zawodowe w jedną organizację patronacką. Drugie z tych szkoleń zgromadziło uczestników z takich państw, jak Bułgaria, Finlandia, Francja, Portugalia, Szwecja czy Włochy. Towarzyszyliśmy im przez pięć dni, wspierając sprzętem symultanicznym, nagłośnieniem i obsługą techniczną.

111