Tłumaczenia na konferencji Instytutu Spraw Publicznych

W Warszawie odbyła się kolejna konferencja ISP w której mieliśmy przyjemność uczestniczyć. Jak podają organizatorzy konferencji „wokół umów handlowych Unii Europejskiej z Kanadą (CETA) i USA (TTIP) narosło wiele kontrowersji i mitów. Warto się z nimi zmierzyć” – dodaje Instytut Spraw Publicznych w zaproszeniu na debatę: „CETA, TTIP, cdn…?” Konferencja zrealizowana została w Centrum Konferencyjne Zielna a nasza firma wykonała tłumaczenia symultaniczne na języki angielski i polski.

111