Wydarzenia

O miejskich systemach kanalizacyjnych w Krakowie i Wiedniu

Współpraca Krakowa oraz Wiednia trwa już od wielu lat, i to na rozmaitych płaszczyznach. Tym razem przedstawiciele obu miast spotkali się w imponujących wnętrzach Zakładu Uzdatniania Wody Bielany podczas warsztatów dotyczących bezpiecznego działania miejskich systemów kanalizacyjnych w oparciu o nowoczesne rozwiązania techniczne. Do debaty przystąpili eksperci reprezentujący Wien Kanal, Wodociągi Miasta Krakowa i Politechnikę Krakowską....
Czytaj więcej

Barometr Polska-Niemcy 2018

Rządy Polski i Niemiec różnią się w pomysłach na dalsze kształtowanie polityki europejskiej. Jednocześnie oba społeczeństwa mocno popierają członkostwo swoich krajów w Unii Europejskiej. Na kilka dni przed szczytem Rady Europejskiej, na którym dyskutowane będą przyszłe reformy UE, Instytut Spraw Publicznych, Fundacja Konrada Adenauera i Fundacja Körbera zaplanowały dzisiaj w Centrum Konferencyjnym "Zielna" w Warszawie...
Czytaj więcej

Ukraińscy studenci w Polsce i Europie

Jakie są doświadczenia, wyzwania oraz perspektywy Unii Europejskiej w obliczu rosnącej liczby studentów ukraińskich, zwłaszcza wśród państw Grupy Wyszehradzkiej? Instytut Spraw Publicznych zaprasza dzisiaj na debatę z udziałem ekspertów, która stanowić będzie także podsumowanie przeprowadzonych przez tę placówkę badań w Polsce, obejmujących wywiady z przedstawicielami m.in. uczelni wyższych, administracji państwowej i lokalnej, a także szeroko...
Czytaj więcej

111